Terug naar inhoudsopgave

Kinderrechter: ‘Ik maak me ernstig zorgen’

Kinderrechter: ‘Ik maak me ernstig zorgen’

Zittingen tijdens de Corona tijd...

Scroll naar het artikel

Kinderrechter: ‘Ik maak me ernstig zorgen’

Alle strafrechtzittingen voor volwassenen zijn geschrapt. Minderjarigen die vast zitten, worden nog wel naar de rechtbank gebracht, maar alleen als ze dat zelf willen. Verder verschijnt er momenteel niemand ter zitting. Zaken over uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen worden telefonisch afgehandeld, waarbij de kinderrechter dan zelf wel fysiek in de rechtszaal aanwezig is.

Beslissen zonder beeld dus. “We kunnen nog niet met video bellen. Ten eerste vanwege de AVG, de Wet op de privacy, en ten tweede omdat het risico op hacken daarbij groot schijnt te zijn. Wel is deze week het ‘Besluit Video-verbinding’ in werking getreden. Daardoor kan voor wat betreft strafzaken met de minderjarige in beeld worden gebeld. Er wordt momenteel keihard gewerkt om dit ook voor OTS en uithuisplaatsingen voor elkaar te krijgen, want het is natuurlijk van groot belang dat ik de betrokkenen kan zien. De mimiek van het kind, een handgebaar, het kan heel belangrijk zijn voor het nemen van een beslissing. Beeld helpt, al blijft het dan nog behelpen, elkaar in levende lijve zien is gewoon veruit het beste”, zegt een kinderrechter in Amsterdam.

Een pleeggezin dat het niet meer trekt nu iedereen 24/7 in huis is. Een spoeduithuisplaatsing. “Als familie- en jeugdrechters hebben we het momenteel het drukst van de hele rechterlijke macht.”. Bovendien verwacht ze dat het aantal zaken van huiselijk geweld snel drastisch toe zal nemen. “Ik maak me ernstig zorgen over bepaalde kinderen, zeker als er geen jeugdzorgwerker meer over de vloer komt.”

Video-verbinding voor rechters

Bij de rechtbank in Amsterdam is deze week is het ‘Besluit Videoconferentie’ in werking getreden. Daardoor kan er voor wat betreft strafzaken met een video-verbinding met de minderjarige worden gebeld. De ots-zittingen vinden telefonisch plaats.

Uit de praktijk van de kinderrechter in tijden van corona:

“Via mobiele telefoon van de rechtbank maak ik een groepsgesprek aan. Van tevoren is iedereen op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop we zouden gaan bellen.Iedereen zat dan ook klaar en nam op. Ik heb uitgelegd dat we om beurten moesten praten en dat iedereen gelegenheid zou krijgen te reageren.

Alles ging prima en binnen de tijd. Wat ook voorkwam, was dat een advocaat op voorhand een verweerschrift had gestuurd, iets wat anders niet was gebeurd. Dat helpt natuurlijk om het een beetje te comprimeren.

Wel is het nogal intensief om op deze manier zitting te doen.

Het lastigst vond ik het horen van de minderjarigen. Dit heb ik apart voor de zitting gedaan. Je krijgt toch niet echt een goed beeld van een kind zo. Daarnaast is natuurlijk niet echt te controleren of er iemand meeluistert. In één geval heb ik een moeder van een vijftienjarige verzocht naar een andere kamer te gaan, maar of ze dat werkelijk deed, dat weet ik natuurlijk niet.”

 

 

Terug naar het begin van de pagina

Leave a comment

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Add comment